Antwoord op vragen over het sociaal domein

Het intakegesprek

Om u te kunnen helpen, heeft de gemeente een goed beeld nodig van uw situatie. Daarom zal de gemeente u tijdens het intakegesprek enkele vragen stellen. U kunt bijvoorbeeld de volgende vragen verwachten:

 • Wat is de oorzaak van uw financiële problemen?
 • Welke hulp wilt u graag hebben van de gemeente?
 • Wat is uw opleiding?
 • Welke werkervaring heeft u?
 • Wat zijn uw persoonlijke omstandigheden?
 • Heeft u naast financiële problemen ook andere problemen?
 • Heeft u in het verleden eerder hulpverlening gehad?

Nadat u zich bij de gemeente heeft gemeld voor schuldhulpverlening, zal de gemeente u binnen vier weken uitnodigen voor een intake. Dat wordt ook wel intakegesprek genoemd. In een bedreigende situatie vindt het intakegesprek al binnen drie werkdagen na de melding plaats. Bij het intakegesprek verzamelt de gemeente gegevens om uw recht op schuldhulpverlening te bepalen. Daarnaast stelt de gemeente samen met u vast welke hulp u nodig heeft.

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, heeft de gemeente gegevens van u nodig, zoals:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw burgerlijke staat (getrouwd, samenwonend, alleenstaand enz.)
 • uw inkomsten en uitgaven
 • uw vermogen en schulden

De gemeente zal u vragen om bovenstaande gegevens te onderbouwen met bewijsstukken. Om aan te geven wat uw inkomsten zijn kunt u bijvoorbeeld de laatste loonstroken overleggen. Daarnaast moet u ook ongevraagd benodigde gegevens verstrekken. U bent verplicht om deze informatie te geven, omdat u een inlichtingenplicht heeft. Het gaat daarbij om alle inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van uw recht op schuldhulpverlening.

Na het intakegesprek gaat de gemeente bekijken of u recht heeft op schuldhulpverlening. Heeft u recht op schuldhulpverlening? Dan kijkt de gemeente welke (financiële) hulp u nodig heeft. De gemeente kan bijvoorbeeld beslissen:

 • dat eerst uw dagelijkse geldzaken op orde moeten komen. In dat geval komt u in de stabilisatiefase terecht.
 • dat u een schuldregeling gaat voorstellen aan de schuldeisers. Een schuldregeling kan een schuldbemiddeling of een saneringskrediet zijn.
 • dat u met informatie of advies zelf uw probleem kan oplossen.

De gemeente kan ook bepalen dat u Hulpverlening nodig heeft om (eerst) de oorzaken van uw schuldprobleem aan te pakken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.