Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vervoersvoorzieningen

U kunt recht hebben op een vervoersvoorziening als u zich niet lokaal kunt verplaatsen.

Hier worden de stappen beschreven om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening.

Hier vindt u relevante informatie wanneer u een vervoersvoorziening heeft

Hier wordt beschreven welke vervoersvoorzieningen onder de Wmo kunnen vallen. 

Hier worden relevante begrippen uitgelegd.

Bekijk meer vragen