Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hulp vragen via de gemeente

Met uw hulpvraag kunt u terecht bij het jeugdteam van de gemeente. Zij gaan met uw hulpvraag aan de slag en informeren u hierover.

U maakt een afspraak met het jeugdteam. Daar bespreekt u uw hulpvraag.

Het jeugdteam geeft u advies en informatie. Zij vertellen u wat u zelf kunt doen en wat zij voor u doen.

U hebt bepaalde rechten en plichten. Ook kunt u bezwaar maken of een klacht indienen.

Bekijk meer vragen