Antwoord op vragen over het sociaal domein

Schulden voorkomen met hulp gemeente

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor schulden. U kunt zelf veel doen om te voorkomen dat schulden een probleem worden (preventie). Uw gemeente kan u of uw organisatie daar vaak ook bij helpen. Het maakt niet uit of u wel of geen grote schulden heeft, of u een eigen bedrijf heeft of dat u nog jong bent. Voorbeelden van hulp die uw gemeente kan bieden:

  • een cursus "omgaan met geld"
  • bezoeken aan scholen
    De gemeente kan schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers vragen om gastlessen te geven. Jongeren kunnen dan bijvoorbeeld leren over de kosten van mobiele telefoons en de problemen die leningen kunnen veroorzaken.
  • hulp bij budgetteren, de budgetcoaching
    Daarbij helpt iemand u om een goede keuze te maken bij uw uitgaven. 
  • voorlichting over uw recht op minimavoorzieningen.
    Minimavoorzieningen kunnen uw inkomen aanvullen als u een minimuminkomen heeft. Zie over verschillende minimavoorzieningen onze website Antwoord op minimavoorzieningen.nl.

In uw gemeente zijn de volgende activiteiten:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen