Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijzondere bijstand

Als u een klein inkomen heeft en wordt geconfronteerd met extra kosten die u niet kunt betalen kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. De kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • ze moeten noodzakelijk zijn;
  • er is geen andere regeling of instantie de deze noodzakelijke kosten vergoeden;
  • het moeten bijzondere kosten zijn. 

Hoe wordt uw aanvraag behandeld?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. 

Na uw aanvraag zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan de gemeente beslissen dat u zelf aan uw kosten moet meebetalen. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand.

Voorzieningen voor minima

De gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen. Heeft u recht op bijzondere bijstand? Dan heeft u vaak ook recht op deze voorzieningen.

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

Als u recht heeft op bijzondere bijstand is deze uitkering in principe gelijk aan de hoogte van de kosten. De gemeente zal wel altijd kijken naar de goedkoopste oplossing. 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.