Antwoord op vragen over het sociaal domein

Onderhoudsplicht

Onderhoudsplicht

Heeft u een onderhoudsplicht naar iemand? Dan betekent dat dat u volgens de wet moet meebetalen aan zijn of haar levensonderhoud. Oftewel, u bent financieel verantwoordelijk voor hem of haar.

Hieronder leest u een aantal punten over de onderhoudsplicht:

  • Ex-partners hebben volgens de wet soms een onderhoudsplicht naar elkaar.
  • Als de rechter de onderhoudsplicht heeft bepaald, dan heet het alimentatieplicht.
  • Alimentatieplicht naar de ex-partner (partneralimentatie) duurt maximaal 12 jaar.
  • Heeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan vijf jaar geduurd? En heeft u samen geen kinderen gekregen? Dan duurt de onderhoudsplicht even lang als het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd.
  • Gaat uw ex-partner met iemand anders samenwonen? Dan stopt uw onderhoudsplicht naar hem of haar.
  • Ouders hebben volgens de wet altijd een onderhoudsplicht naar hun kinderen. Dat geldt totdat hun kinderen 21 jaar zijn.
  • Alimentatie voor kinderen (kinderalimentatie) is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen