Antwoord op vragen over het sociaal domein

Curatele

De rechter heeft mij onder curatele gesteld 

Als u aan de voorwaarden van het recht op bijzondere bijstand voldoet bestaat er recht op bijzondere bijstand voor de beloning van de curator. 

Uw curator moet de aanvraag indienen 

U kunt de aanvraag voor bijzondere bijstand niet zelf indienen als u onder curatele staat. Uw curator moet de aanvraag voor u indienen.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de kosten van ondercuratelestelling:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.