Antwoord op vragen over het sociaal domein

Eigen risico zorgverzekering

U moet een verplicht eigen risico voor de meeste zorgkosten betalen. Dat betekent dat u in principe de eerste € 385 die u aan zorgkosten heeft, zelf moet betalen. Niet alle kosten tellen mee. Het gaat om kosten die onder de basiszorgverzekering vallen, behalve bijvoorbeeld de huisarts, de verloskundige of de kraamhulp.

Heb ik recht op bijzondere bijstand voor het verplichte eigen risico?

Omdat de zorgverzekering, ondanks het eigen risico, gezien wordt als een passende en toereikende voorliggende voorziening, is het in principe niet mogelijk om bijzondere bijstand te ontvangen voor deze kosten. Er bestaat alleen recht op bijzondere bijstand wanneer er sprake is van een bijzondere situatie. Omdat het verplichte eigen risico voor iedereen geldt kan niet worden gesproken van een bijzondere situatie en moeten de kosten uit uw inkomen worden voldaan. 

Betalingsregeling met uw zorgverzekeraar

Het is mogelijk om het verplichte eigen risico gespreid te betalen. Informeer daarover bij uw zorgverzekeraar.

Heb ik recht op bijzondere bijstand voor het vrijwillige eigen risico?

Om uw maandpremie laag te houden kunt u ervoor kiezen om een deel van uw zorgkosten voor eigen rekening te nemen, naast het verplichte eigen risico. Omdat u hier zelf voor heeft gekozen heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten. De besparing die dit vrijwillige eigen risico op uw maandpremie met zich meebrengt, kunt u reserveren voor deze kosten. 

Wat heeft de gemeente bepaald?

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.