Antwoord op vragen over het sociaal domein

Geestelijke gezondheidszorg

Generalistische basis GGZ

De kosten van de generalistische basis GGZ-zorg krijgt u vergoed van de zorgverzekering. Omdat de zorgverzekering de kosten betaalt, kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.

Gespecialiseerde GGZ

Voor de kosten voor gespecialiseerde GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U hebt dus ook geen recht op bijzondere bijstand.

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.