Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inlichtingenplicht

Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand aanvraagt, bent u verplicht om aan de gemeente alle inlichtingen te geven die nodig zijn om vast te stellen of u recht op bijzondere bijstand hebt. Dit wordt de inlichtingenplicht genoemd.

Als u al een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, dan zullen een groot deel van uw gegevens, zoals uw adres, uw leef - en woonsituatie, al bekend zijn bij de gemeente. Mocht de gemeente nog aanvullende gegevens nodig hebben, dan bent u verplicht om deze door te geven. U bent ook verplicht om wijzigingen in uw situatie door te geven zoals:

Voor meer informatie over de inlichtingenplicht bij periodieke bijzondere bijstand, kijkt u bij: "inlichtingenplicht bij algemene bijstand".

Bewijsstukken

De gemeente kan u vragen om bewijsstukken aan te leveren. Een voorbeeld van een bewijsstuk is:

  • een bankafschrift of
  • een huurovereenkomst. 

Als u bij het aanvragen nog niet alle bewijsstukken hebt, dan zal de gemeente u vragen de ontbrekende gegegevens en bewijsstukken zo snel mogelijk alsnog in te leveren. U krijgt dan een zogenaamde aanvultermijn.

Na het ontvangen van de bijzondere bijstand kan de gemeente u ook vragen om een bewijs dat u voldaan hebt aan uw bestedingsverplichting, zoals bijvoorbeeld een betalingsbewijs.

Als u de bewijsstukken niet meer hebt en door uw schuld de bewijsstukken ook niet meer kunnen worden opgevraagd, dan bent u verplicht om het op een andere manier te regelen dat de gemeente een zo goed mogelijk beeld krijgt in de belangrijke feiten en omstandigheden. De gemeente kan zelf bepalen wat er gebeurt als u bewijsstukken niet meer hebt:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

De inlichtingenplicht en uw privacy

De inlichtingenplicht kan inbreuk maken op uw privacy. De gemeente moet hier rekening mee houden, maar als de inlichtingen nodig zijn voor het vaststellen van uw recht op bijstand, dan bent u toch verplicht de gegevens te verstrekken. U kunt zich dus niet met succes beroepen op uw zwijgrecht of uw recht op privacy als de gevraagde inlichtingen van belang zijn voor uw recht op bijstand.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.