Antwoord op vragen over het sociaal domein

Medewerkingsplicht (o.a. huisbezoek)

Als u bijzondere bijstand aanvraagt of ontvangt, dan bent u verplicht om mee te werken als de gemeente dat van u vraagt. Dit wordt ook wel de medewerkingsplicht genoemd. De gemeente kan u vragen om mee te werken aan bijvoorbeeld:

  • een onderzoek om te kijken of u recht op bijzondere bijstand hebt, bijvoorbeeld een huisbezoek;
  • een onderzoek in het kader van een medisch advies.

Als u periodieke bijzondere bijstand ontvangt, dan kan de gemeente u ook verplichten om mee te werken aan bijvoorbeeld:

  • een (heronderzoek) om vast te stellen of u nog steeds recht op bijzondere bijstand hebt;
  • een onderzoek bij vermoeden van fraude;
  • een beëindigingsonderzoek.

Meer specifieke verplichtingen 

De gemeente kan de medewerkingsplicht verder uitwerken en u een nog concretere verplichting opleggen. De gemeente kan aan u bijvoorbeeld vragen een machtiging te ondertekenen zodat de gemeente informatie over u kan opvragen bij anderen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen