Antwoord op vragen over het sociaal domein

Schoolkosten kinderen

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor de schoolkosten van uw minderjarige kinderen, omdat u deze kosten moet betalen van het Kindgebonden budget. Er zijn gemeenten die het beleid voeren dat er toch bijzondere bijstand wordt verstrekt voor een aantal (indirecte) schoolkosten.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verstrekken van bijzondere bijstand voor schoolkosten:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.