Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verhuiskosten

Normaal gesproken spaart u zelf voor de kosten van uw verhuizing. Ook als u een laag inkomen heeft, zoals een uitkering. Alleen in speciale situaties kunt u daar misschien bijzondere bijstand voor krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

Verhuist u naar een andere gemeente?
Dan vraagt u de bijzondere bijstand aan in de gemeente waar u nu nog woont.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.