Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden voor de hulp aan mijn kind

Om hulp voor uw kind te krijgen gelden enkele voorwaarden. De gemeente bekijkt in ieder geval of hulp voor uw kind noodzakelijk is. Ook bekijkt de gemeente of u zelf de problemen kunt oplossen. Soms zijn er ook andere zorgverleners die uw kind kunnen helpen. Dat bekijkt de gemeente ook. De gemeente kan eigen aanvullende voorwaarden stellen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.