Antwoord op vragen over het sociaal domein

Omgaan met mijn PGB

Als u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt, moet u daar goed mee omgaan. Er gelden enkele verplichtingen. En er zijn regels over hoe u het PGB kan besteden.

U moet de gemeente informatie geven voordat de gemeente beslist of u een PGB krijgt (informatieplicht). Het gaat om informatie die de gemeente van u vraagt. Als u de gevraagde informatie heeft of kunt opzoeken, moet u die geven. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente uw aanvraag voor een PGB niet behandelen.

U moet de gemeente blijven informeren nadat u het PGB gekregen heeft (inlichtingenplicht). Het gaat om alle informatie die van invloed kan zijn op uw PGB. Als de gemeente u om informatie vraagt, moet u die geven. Maar u moet ook op eigen initiatief de gemeente informeren. In ieder geval als u denkt dat de beslissing over uw pgb daardoor kan veranderen. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente uw PGB aanpassen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Verder heeft u de plicht om mee te werken met de gemeente (medewerkingsplicht). Het gaat om uw medewerking bij het onderzoek van de gemeente en daarna. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente u geen PGB geven of uw bestaande PGB aanpassen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

De gemeente kan ook eigen verplichtingen stellen aan het PGB. Bijvoorbeeld over waaraan u het PGB-bedrag mag besteden.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.