Antwoord op vragen over het sociaal domein

Rechter-commissaris

Als de rechter u toelaat tot het WSNP-traject benoemt de rechter een de WSNP-bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter-commissaris is een rechter die controleert of de bewindvoerder al zijn taken goed uitvoert.

Daarnaast stelt de rechter-commissaris de hoogte van het vrij te laten bedrag vast.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.