Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand & leeftijd

Uw leeftijd is van invloed voor uw recht op bijzondere bijstand. Hierna wordt ingegaan op het recht op bijstand in de volgende situaties:

Ouders zijn in principe financieel verantwoordelijk voor hun minderjarige kind. Een minderjarige heeft geen zelfstandig recht op bijstand, maar er zijn situaties waarin u zelf geen bijstand kan aanvragen voor uw kind.

Zeer dringende redenen

Alleen op grond van Zeer dringende redenen kan voor het minderjarige kind toch bijstand worden aangevraagd. Voorbeelden van situaties waarbij dringende redenen mogelijk zijn om voor de minderjarige bijstand te verlenen:

  • u bent minderjarig en u heeft een kind. 
  • u heeft een minderjarig kind en u heeft geen verblijfsvergunning.
  • u bent de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige zonder ouders.

In alle gevallen moet vast staan dat er niet op een andere wijze in de bijzondere kosten kan worden voorzien.

Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor bepaalde extra of hoge kosten. U moet wel voldoen aan de voorwaarden

U heeft meer kosten dan u met uw bijstand kunt betalen

Als u 18, 19 of 20 bent en recht heeft op bijstand, dan ontvangt u een lage jongerennorm.  De norm is lager dan voor personen van 21 jaar en ouder. Dit komt omdat uw ouders u tot uw 21e jaar financieel moeten ondersteunen. Soms kunt u in aanmerking komen voor een aanvulling op uw inkomen als uw ouders u financieel niet kunnen ondersteunen of als het uw onderhoudsrecht zou moeten afdwingen bij uw ouders. Als u de aanvullende bijstand aanvraagt moet u aantonen dat u niet op uw ouders terug kunt vallen. Zie verder "Levensonderhoud jongeren".

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.