Antwoord op vragen over het sociaal domein

Welke rolstoelvoorzieningen?

Hierna worden de volgende rolstoelvoorzieningen beschreven:

Een actiefrolstoel is een rolstoel voor mensen die in staat zijn zich langdurig zelfstandig te verplaatsen en niet willen worden voortgeduwd. Een actiefrolstoel is in het algemeen voorzien van kleine wielen voor en grote wielen met hoepels achter. Hierdoor kunt u gemakkelijk manoeuvreren en rijdt de rolstoel relatief licht. Een actiefrolstoel kan ook gebruikt worden als sportrolstoel.

Een rolstoel kan worden uitgerust met allerlei accessoires. Door het gebruik van accessoires kan een rolstoel worden aangepast aan uw wensen en mogelijkheden. De gemeente is alleen verplicht accessoires te verstrekken die voor u medisch noodzakelijk zijn. Nuttige accessoires hoeft de gemeente niet te verstrekken.

Medisch noodzakelijke accessoires 
Abductieklos. Deze houdt de benen in spreidstand.
Veiligheidsgordel. Veiligheidsgordel worden bijvoorbeeld gebruikt bij spasticiteit.
Amputatiesteun 
Nuttige accessoires 
Rolstoelhandschoenen Bandenpomp
RegenpakBagagetas / boodschappennet 
Been- en voetzak Schootskleed 
Winterbekleding Asbak 
Overtrekhoes om de rolstoel tegen neerslag te beschermen Spaakbeschermers en zonneschermen voor buggy's en duw(wandel)wagens 

Krijgt u een rolstoel? Dan moet u leren daar goed mee om te gaan. Meestal heeft de gemeente met de leverancier van de rolstoel afgesproken dat deze u bij het afleveren van de rolstoel instructies geeft over hoe u de rolstoel moet gebruiken.
Verblijft u in een revalidatiecentrum en krijgt u daar een rolstoel? Dan leert u in het revalidatiecentrum hoe u de rolstoel moet gebruiken.

Als u niet goed met uw rolstoel kunt omgaan, kan de gemeente u mogelijk een rolstoeltraining aanbieden. Er bestaan twee soorten rolstoeltrainingen. In de basis-training leert u vooruit en achteruit rijden, bochten naar links en recht te nemen en tempo te maken. In de specifieke training leert u balanceren met de rolstoel, de stoep op en af te rijden, buiten te rijden en hoe u een helling op en af rijdt.

Een aangepaste buggy of wandelwagen is een rolstoelvoorziening voor kinderen met lichte beperkingen die nog niet toe zijn aan een rolstoel. Een aangepaste buggy is breder en groter dan een gewone buggy. De buggy biedt lichte ondersteuning en is geschikt voor kinderen met een redelijke spierfunctie.

Een duw-hoepelrolstoel is een rolstoel met twee grote wielen die u zelf kunt voortbewegen met behulp van de hoepels die aan de grote wielen zijn bevestigd. Een duw-hoepelrolstoel heeft ook duwhandvatten, waardoor de rolstoel ook kan worden voortgeduwd door een begeleider.

Een duw-hoepelrolstoel kan een geschikte rolstoel voor u zijn als u de rolstoel met uw armen en handen met behulp van de hoepels zelfstandig kunt voortbewegen. Kunt u dit niet omdat u bijvoorbeeld een beperkt uithoudingsvermogen heeft, dan kan de rolstoel met behulp van de duwhandvatten ook worden voortgeduwd door een begeleider. Er bestaan ook duw-hoepel rolstoelen met twee hoepels aan één kant. Deze rolstoelen kunnen geschikt zijn voor u als u maar één arm of hand kunt gebruiken. 

Een duw(wandelwagen) is een rolstoel die u niet zelf kunt voortbewegen. Een begeleider zal de rolstoel moeten voortduwen. Duw(wandel)wagens hebben vaak zwenkwielen voor of achter om het sturen te vergemakkelijken. Een duw(wandel)wagen kan een geschikte rolstoel voor u zijn als u niet in staat bent u zelfstandig te verplaatsen met behulp van een handbewogen of trippelrolstoel, omdat u bijvoorbeeld te weinig kracht in uw handen heeft of een beperkt uithoudingsvermogen.

Onder een duw(wandel)wagen kan een elektromotor worden gemonteerd als uw begeleider de duw(wandel)wagen alleen een beperkte afstand kan voortduwen. Op deze manier kan uw begeleider ondersteund worden bij het voortduwen van uw rolstoel. 

Een elektrische rolstoel is een rolstoel die elektrisch wordt aangedreven. De rolstoel kan rijden met een snelheid van 5 tot 10 km/uur en kan gebruikt worden voor afstanden tussen de 20 en 60 kilometer. Er bestaan drie soorten elektrische rolstoelen, namelijk rolstoelen voor binnen, binnen/buiten en voor alleen buitengebruik. Elektrische rolstoelen hebben vaak een elektronische besturing zoals een joystick en/of knoppen op een stuurkastje dat op de linker of rechter armleuning van de rolstoel is gemonteerd.

Een elektrische rolstoel lijkt enigszins op een scootmobiel. Anders dan bij een scootmobiel, is een elektrische rolstoel speciaal bedoeld voor al uw dagelijkse verplaatsingen. Een elektrische rolstoel kan een geschikte rolstoel voor u zijn als u niet in staat bent door arm- of voetbewegingen een handbewogen- of trippelrolstoel voort te bewegen. Om een elektrische rolstoel goed te kunnen besturen moet u wel (gedeeltelijk) over de arm- en/of handfunctie beschikken.

De accu van elektrische rolstoelen moet regelmatig worden opgeladen. De meeste gemeenten vergoeden deze oplaadkosten niet, omdat de kosten moeilijk vast te stellen zijn en bovendien meestal niet zo hoog zijn. Uw gemeente kan besluiten deze kosten wel te vergoeden.

Een rolstoelvoorziening voor kinderen komt overeen met een rolstoelvoorziening voor volwassenen. De rolstoel voor een kind moet echter op maat zijn en rekening houden met de groei van uw kind. Een kinderrolstoel beschikt meestal over diverse instel- en aanpasmogelijkheden. Om uw kind te stimuleren actief te zijn en om bewegingsvrijheid te geven, zijn kinderrolstoelen van stevig, maar licht materiaal. Er kunnen standaard een aantal voorzieningen op de rolstoel worden aangebracht. U kunt hierbij denken aan anti-kiepwieltjes, duwhandvatten en spaakbeschermers.

Geeft de gemeente u een rolstoel? Dan kan het nodig zijn dat deze aan uw situatie wordt aangepast. Soms bestaat het aanpassen van de rolstoel uit het toevoegen van standaard rolstoelonderdelen. In andere gevallen zal een aanpassing individueel en op maat voor u gemaakt moeten worden. Dat laatste kan erg duur zijn.

Er bestaan drie soorten rolstoelaanpassingen:

Aanpassing Toelichting 
Aanpassing van zit-, rug- en ondersteuningsdelenZit u de hele of een groot deel van de dag in een rolstoel? Dan is uw zithouding erg belangrijk.
Voorbeelden van nuttige rolstoelaanpassingen zijn: speciale zitkussens en/of zitschalen, rugsteunen, fixatiegordels, speciale arm/hoofd/been- ondersteuningen, hoog/laag systemen en werkbladen.
Aanpassing van het rijgedeelteRolstoelaanpassingen voor het rijgedeelte bestaan uit aanpassingen aan het frame, de wielaandrijving of eventueel aan de motor van de rolstoel.
Voorbeelden van deze aanpassingen zijn: een extra stevig rolstoelframe voor zwaardere mensen, en rubberen hoepelovertrekken bij een duw-hoepelrolstoel voor extra grip bij het voortbewegen van de rolstoel.
Aanpassing van de bediening en/of besturingRolstoelaanpassingen voor de bediening en/of besturing komen meestal voor bij elektrische rolstoelen. Als u bijvoorbeeld uw handen niet kunt gebruiken om met een joystick de rolstoel te besturen, dan is het mogelijk de bediening en/of besturing van de rolstoel aan te passen zodat u de rolstoel kunt besturen met uw voet, kin of mond.

Voorwaarden

Om recht te kunnen hebben op een rolstoelaanpassing moet u aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen voldoen.

Nazorg en heronderzoek

Nadat de gemeente uw rolstoel heeft aangepast, zal zij na enige tijd bekijken of uw situatie nog dezelfde is en of u nog aan de voorwaarden voldoet. De gemeente kan bijvoorbeeld onderzoeken of uw rolstoel nog steeds geschikt en passend voor u is en of uw inkomen is gewijzigd.

Een sportrolstoel is een rolstoel waarmee u recreatieve sporten kunt beoefenen. Eén type sportrolstoel is geschikt voor veel verschillende sporten. Een sportrolstoel wordt door de gemeente vaak verstrekt naast een “gewone” rolstoel die u gebruikt om u in en om de woning te verplaatsen. Er zijn ook rolstoelen die tegelijkertijd als “gewone” rolstoel en sportrolstoel kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld de actiefrolstoel. Kenmerkend voor een sportrolstoel is dat de twee grote wielen van de rolstoel scheef staan (camber) waardoor uw handen niet ingeklemd raken als u langs een andere sportende rolstoeler rijdt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een sportrolstoel moet u voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen. U moet natuurlijk wel een sport beoefenen waarvoor u een sportrolstoel nodig hebt. Verder moet u de sportrolstoel op een zelfstandige en verantwoordelijke manier kunnen gebruiken. U hebt geen recht op een sportrolstoel als u de rolstoel wilt gebruiken om topsport te bedrijven. De gemeente kan extra regels stellen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen