Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijdrage in de kosten

De gemeente kan in haar Wmo-verordening bepalen dat een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. De gemeente kan de bijdrage vragen vanaf het moment dat u voor het eerst een voorziening krijgt, maar ook als u al een voorziening hebt. Bij het inkomen dat telt voor de bijdrage wordt een deel van uw vermogen opgeteld.

Een bijdrage in de kosten kan alleen van u gevraagd worden als u een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget ontvangt. Ook als u de voorziening in bruikleen krijgt, kan de gemeente een bijdrage vragen. Het maakt niet uit dat u dan geen eigenaar van de voorziening bent. Ook voor een voorziening die al door iemand anders is gebruikt, mag de gemeente een bijdrage vragen.

Maximale hoogte van de bijdrage

In onderstaand schema kunt u zien hoeveel de gemeente per 4 weken maximaal aan bijdrage in de kosten mag vragen:

Uw gezinssituatie en leeftijdUw inkomen bedraagt 2 kalenderjaren geleden Maximale hoogte bijdrage per 4 weken
U bent ongehuwd en nog niet pensioengerechtigd.€ 22.486 of minder € 19,40
Meer dan € 22.486 € 19,40 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 22.486)
U bent ongehuwd en pensioengerechtigd. € 16.887 of minder € 19,40
Meer dan € 16.887 € 19,40 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 16.887)
U bent gehuwd en tenminste één van u is nog niet pensioengerechtigd. € 28.177 of minder € 27,80
Meer dan € 28.177 € 27,80 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 28.177 )
U bent gehuwd en u bent beiden pensioengerechtigd. € 23.374 of minder € 27,80
Meer dan € 23.374 € 27,80 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 23.374

De gemeente kan uw bijdrage lager vaststellen dan in dit schema is weergegeven.

Geen bijdrage

In de volgende gevallen bent u geen bijdrage in de kosten verschuldigd:

U bent jonger dan 18 jaar en u wilt een voorziening anders dan een woningaanpassing.
U ontvangt een rolstoel.
U of uw partner betaalt al een bijdrage voor verblijf in een Wlz-instelling of voor beschermd wonen.

Aan wie moet u betalen?

De bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Nadat de gemeente aan het CAK heeft doorgegeven dat er een bijdrage op uw voorziening wordt geheven, heeft het CAK 2 jaar de tijd om de bijdrage vast te stellen..

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.