Antwoord op vragen over het sociaal domein

Fiets

Bent u door uw beperkingen niet in staat het openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken? Dan kan de gemeente u een vervoersvoorziening verstrekken. Als het collectief vervoer voor u geen (afdoende) oplossing is, dan kunt u recht hebben op een andere individuele vervoersvoorziening, zoals een speciale fiets.

Algemeen gebruikelijk

In Nederland is het algemeen gebruikelijk om een fiets te hebben. Dat betekent dat u voor bijvoorbeeld een gewone damesfiets geen beroep kunt doen op de Wmo. Voor een aantal speciale fietsen, die niet algemeen gebruikelijk zijn, kunt u wel in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening:

Algemeen gebruikelijkNiet algemeen gebruikelijk
Gewone fiets Duofiets
Fiets met trapondersteuning (vanaf 16 jaar)
Tweelingfiets
Fiets met lage instap Side-by-side-fiets
Snorfiets Rolstoelfiets 
Tandem Bedbrancardfiets 
Tandem met hulpmotor Driewielfiets of -tandem 

Voorwaarden

Om recht te hebben op een Wmo-voorziening voor een speciale fiets moet u voldoen aan de voorwaarden voor een vervoersvoorziening. De gemeente kan extra regels stellen:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.