Antwoord op vragen over het sociaal domein

Tijdelijke huisvesting

Soms kan de aanpassing van uw woning zo ingrijpend zijn, dat u tijdens de aanpassing niet in uw woning kunt blijven. Ook als uw nieuwe woning ingrijpend moet worden aangepast, kan het noodzakelijk zijn om langer in uw oude woning te blijven. In deze situatie kan een voorziening voor tijdelijke huisvesting uitkomst bieden.

De gemeente heeft het volgende bepaald over tijdelijke huisvesting:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.