Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wlz-instelling

Een Wlz-instelling is een instelling die zorg of hulp biedt op basis van de WLz, de Wet Landurige zog. De Wlz verzorgt de vergoeding van medische kosten die u als particulier niet of alleen tegen een heel hoge vergoeding kunt verzekeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van een langdurige ziekenhuisopname, de kosten van een verblijf in een verpleeghuis en de kosten van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voorbeelden

Wlz-instellingen zijn:

  • verzorgingshuizen;
  • verpleeginrichtingen;
  • instellingen voor gehandicapten;
  • Het Dorp te Arnhem;
  • Regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW's);
  • psychiatrische ziekenhuizen;
  • Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ'en);
  • ziekenhuizen en instellingen voor revalidatie.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.