Antwoord op vragen over het sociaal domein

Draagkracht

Uw draagkracht is geld waarmee u volgens de wet zelf uw bijzondere kosten kunt betalen. Het is een deel van uw inkomen én uw eigen geld (vermogen). Uw gemeente bepaalt wat er allemaal meetelt voor uw draagkracht.

Vraagt u bijzondere bijstand aan?
Dan kijkt de gemeente eerst of u zelf genoeg draagkracht heeft. Zo bepaalt zij of u recht heeft op bijzondere bijstand. En op hoeveel.

Daarbij kijkt de gemeente naar uw gemiddelde draagkracht over een langere periode. Oftewel, de ‘draagkrachtperiode’. De gemeente bekijkt dus niet alleen uw draagkracht op het moment van uw aanvraag

Heeft u een bijstandsuitkering?
Dan heeft u volgens de wet geen draagkracht in uw inkomen. Maar misschien wel in uw eigen geld (vermogen).

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.