Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten naar iemand in de gevangenis

Reiskosten horen bij de kosten van het normale leven. Daar krijgt u normaal gesproken geen extra bijstand voor. Maar wilt u iemand bezoeken die een gevangenisstraf uitzit? En is die gevangenis niet bij u in de buurt? Dan heeft u soms recht op bijzondere bijstand voor de reiskosten. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.