Antwoord op vragen over het sociaal domein

Onterechte uitkering niet meer na 5 jaar terugbetalen

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 26 juli 2022
Bron: ANP

De overheid wordt soepeler bij het terugvorderen van onterecht uitbetaalde WW, AOW en bijstand. Voortaan kan dat geld tot maximaal vijf jaar nadien worden teruggevorderd. Tot nu toe was dat twintig jaar. Dit schrijven de ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebeleid) aan de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant.

De controle op uitkeringen en het bestraffen van fouten, moedwillig of per ongeluk, wordt op een nieuwe leest geschoeid. De afgelopen jaren was wantrouwen de leidraad. Nu wordt het uitgangspunt “dat de meeste mensen het goede willen doen”, schrijven Van Gennip en Schouten. “Er wordt uitgegaan van vertrouwen.” De menselijke maat staat daarbij voorop. Eerder kondigde Schouten al een coulanter regime aan voor de bijstand.

Van Gennip en Schouten stellen vast dat voor het ‘herzien’ van de werkloosheidsuitkering WW, de ouderdomsuitkering AOW en voor de bijstand nu de maximale wettelijke termijn van twintig jaar geldt. Een uitkering wordt herzien als die deels of helemaal ten onrechte is uitbetaald.

Lees ook