Antwoord op vragen over het sociaal domein

Start campagne over Toeslagen

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 21 november 2022
Bron: Rijksoverheid

Toeslagen wil mensen die gebruik maken van één of meerdere toeslagen wijzen op het belang van het tijdig doorgeven van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van toeslagen. Bovendien krijgen vanaf 1 januari ook ongeveer 500.000 extra huishoudens recht op één of meerdere toeslagen. Voor hen is het belangrijk om te checken of zij vanaf 1 januari in aanmerking komen voor een toeslag. Daarom start vanaf 21 november de landelijke campagne ‘Check, pas aan en door!’.

Campagne Check. Pas aan. En door

Het Kabinet wil, samen met gemeenten en andere organisaties, mensen wijzen op hun recht op toeslagen en hen stimuleren een toeslag aan te vragen. Of iemand recht heeft op deze toeslagen, is onder meer afhankelijk van inkomen, gezinssamenstelling en andere persoonlijke omstandigheden. Ruim 5,7 miljoen huishoudens maken op dit moment gebruik van één of meerdere toeslagen. Zij ontvangen binnenkort een brief en hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Het is wel belangrijk dat zij de informatie controleren op basis waarvan Toeslagen het nieuwe voorschot heeft berekend. Daarom start een grote landelijke campagne om mensen te informeren over het gebruik van toeslagen. In de campagne wordt ook aandacht besteed aan het belang van het up-to-date houden van de gegevens waarop Toeslagen de toeslagen baseert. Hiermee wordt voorkomen dat mensen, die een toeslag ontvangen, geconfronteerd worden met een terugvordering.

Nieuwe aanvragers

Vanaf 1 januari hebben ongeveer 500.000 extra huishoudens recht op één of meerdere toeslagen. Dat is het resultaat van de koopkrachtmaatregelen die het Kabinet heeft genomen. Voor hen is het belangrijk om te checken of zij vanaf 1 januari in aanmerking komen voor een toeslag. Het aanvragen en aanpassen van toeslagen is eenvoudig online te regelen via www.toeslagen.nl. Op de website wordt precies uitgelegd hoe mensen zorg-, huur of kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget kunnen aanvragen. Ook is er vanaf 25 november een rekenhulp beschikbaar. Hier kunnen zij berekenen of ze in aanmerking komen voor een toeslag. Hierin zijn de wijzigingen vanaf 1 januari al verwerkt. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals bibliotheken, ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties en sociaal raadslieden. Via www.toeslagen.nl kun je een servicepunt bij jou in de buurt vinden.

Versterken koopkracht

Mensen hebben toeslagen hard nodig voor het betalen de van zorgverzekering, voor de huur van hun huis of de zorg en opvang voor hun kind. Het kan om aardig wat geld gaan.

Aanvragen van toeslagen stimuleren

Vanaf 1 januari zijn verschillende toeslagen verhoogd. Ook is de inkomensgrens aangepast en waardoor meer mensen in aanmerking komen voor één of meerdere toeslagen. Uit onderzoek blijkt dat er een groep mensen is die wel recht hebben op een of meerdere toeslagen, maar daar geen gebruik van maken. Het is zeker nu, op het moment dat de energieprijzen stijgen en dagelijkse boodschappen duurder zijn, dan ook des te belangrijker dat mensen de toeslagen ook echt aanvragen.

Meer informatie

Check. Pas aan. En door. (belastingdienst.nl)