Antwoord op vragen over het sociaal domein

Spreidingswet asielzoekers blijft voorlopig geldig

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 juli 2024
Bron: ANP

De omstreden spreidingswet voor de eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten blijft gelden tot het moment dat de wet officieel is ingetrokken, zei minister-president Dick Schoof in het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Voor de intrekking van die wet moet een “volledig wetstraject worden doorlopen”, voegde hij daaraan toe. Dat vergt minimaal enkele maanden. Ondertussen wordt gewerkt aan de asielcrisiswet die het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wil.

Die wet moet het asielzoekers moeilijker maker om een verblijfsvergunning te krijgen. De komende tijd worden asielzoekers die naar Nederland komen, opgevangen, benadrukte Schoof.

“De minister van Asiel en Migratie is er zich ten volle van bewust dat we asielzoekers die nu in Ter Apel aankomen, niet op het gras willen hebben”, benadrukte Schoof op verontruste vragen van partijleider Mirjam Bikker (ChristenUnie).

Zij verwees onder meer naar eerdere protestacties her en der in Nederland tegen de komst van nieuwe locaties voor asielopvang, waaraan PVV’er Marjolein Faber deelnam. Bikker vraagt zich af of gemeenten wel willen meewerken aan de opvang van asielzoekers onder deze minister, in een periode waarin nog steeds een groot tekort is aan opvangplekken.

De minister zal zich “vol inzetten, met alle gemeenten, om ervoor te zorgen dat er opvang is voor diegenen die ons land op dit moment bereiken”, zei Schoof. Dat staat volgens hem los van de “inspanning die dit kabinet wil doen om grip op die migratie te krijgen en om de instroom te beperken”.

CDA-partijleider Henri Bontenbal probeerde Schoof een toezegging te ontfutselen, met het verzoek om de intrekkingsprocedure van de spreidingswet pas te starten als “de hele asielketen op orde is”. Dat is in zijn ogen “op het moment dat er niet meer wordt gesleept met asielzoekers in bussen, maar dat de druk op Ter Apel daadwerkelijk is afgenomen. Zodat dit kabinet niet bewust ook chaos creëert in het land”, zei Bontenbal.

Schoof wilde die toezegging niet doen. Het intrekken van de spreidingswet wordt “in samenhang bezien” met het maken van de asielcrisiswet en aanpassing van de Vreemdelingenwet. “Daarbij is zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid”, zei Schoof. Het gaat om juridische zorgvuldigheid, voegde hij daar aan toe.

Vorige zomer puilde het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel regelmatig uit en moesten asielzoekers noodgedwongen op het gras slapen.

Lees ook