Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wanneer geen WSNP

In een aantal situaties mag u geen gebruik maken van het WSNP-traject. Deze situaties zijn:

Als u nieuwe schulden maakt terwijl u in een WSNP-traject zit, dan kunt u voor deze nieuwe schulden niet een tweede WSNP-traject starten.

Hoofdregel 

Heeft u in de afgelopen 10 jaar al eerder een beroep gedaan op het WSNP-traject? U wordt dan niet opnieuw toegelaten.

Uitzonderingen

De hoofdregel geldt niet als het WSNP-traject minder dan 10 jaar geleden beëindigd is, omdat:

 • u uw schulden volledig had afgelost of;
 • u weer in staat was uw betalingen te doen of;
 • u nieuwe schulden was aangegaan, maar u hier niets aan kon doen.

Voordat u toegelaten kunt worden tot het WSNP-traject, moet u eerst uw schulden proberen af te lossen door middel van een minnelijk traject. Om toegelaten te kunnen worden tot het WSNP-traject mag u het minnelijk traject alleen volgen bij bepaalde in de wet genoemde schuldhulpverleners. Voorbeelden van schuldhulpverleners die in de wet genoemd worden, zijn:

 • De gemeente;
 • De gemeentelijke kredietbank;
 • Instellingen die door de gemeente zijn aangewezen en die zich bezig houden met schuldhulpverlening;
 • Schuldhulpverleners die hiervoor geen geld in rekening brengen;
 • Advocaten, curatoren en bewindvoerders die deze taak op grond van de Faillisementswet hebben gekregen;
 • Notarissen
 • Deurwaarders;
 • Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten.  

Commerciële schuldhulpverleners 

Als u toegelaten wilt worden tot het WSNP-traject, mag u uw minnelijk traject niet volgen bij een commerciële instantie. Commerciële schuldhulpverlening is in de wet verboden.

U mag geen gebruik maken van het WSNP-traject voor schulden die u heeft doordat u een misdrijf heeft gepleegd.

Om welke schulden gaat het?
Geldboetes Deze regel geldt alleen voor schulden die u heeft door een veroordeling die minder dan 5 jaar geleden onherroepelijk is geworden. Een veroordeling is onherroepelijk geworden als u hiertegen niet meer in beroep kunt gaan. Voor andere schulden kunt u wel gebruik maken van het WSNP-traject.
Schadevergoedingen 
Onterecht verkregen bedragen die u moet terugbetalen 

Bijzondere omstandigheden? 

Als u door bepaalde omstandigheden een misdrijf heeft gepleegd en daardoor schulden heeft gemaakt, bijvoorbeeld door een verslaving of psychosociale problemen, en u deze omstandigheden onder controle heeft gekregen, dan kan de rechter bepalen dat u toch gebruik mag maken van de WSNP. U moet dan wel aantonen dat u de omstandigheden echt onder controle heeft gekregen. Een drugs-, alcohol of gokverslaving moet bijvoorbeeld al enige tijd onder controle zijn en u moet deskundige begeleiding krijgen die zo lang doorloopt als nodig is.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen