Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toegang regelen tot de WSNP

Om toegelaten te worden tot de wettellijke schuldsaneringsregeling ‘de WSNP' moet u de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: U moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank

Om een beroep te doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling, de WSNP, moet er een verzoekschrift ingediend worden bij de rechtbank.

U kunt dat zelf doen, maar ook iemand van de gemeente, bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, kan dat voor u doen. Als u zelf de aanvraag indient dan heeft u wel een verklaring nodig van de gemeente dat u geen minnelijk akkoord heeft kunnen afspreken. Daarnaast kunt u ook iemand machtigen om namens u een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

U heeft een partner 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En wilt u gebruik maken van het WSNP-traject? Dan moet ook uw partner het verzoekschrift ondertekenen. Dat hoeft niet als u en uw partner niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Stap 2: De rechter roept u op voor een hoorzitting

Zodra uw verzoekschrift door de rechter is ontvangen, wordt u opgeroepen voor een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting vraagt de rechter u uw verzoekschrift mondeling toe te lichten. De rechter stelt u dan bijvoorbeeld vragen over uw schulden en uw inkomsten en vraagt u waarom het niet gelukt is uw schulden af te lossen met hulp van de gemeente.

Stap 3: De rechter beslist of u wordt toegelaten tot het WSNP-traject

Nadat de rechter uw verzoekschrift heeft ontvangen en de hoorzitting is geweest, zal de rechter een vonnis uitspreken waarin zij beslist of u wordt toegelaten tot het WSNP-traject. De rechter zal daarbij kijken of u aan de voorwaarden voor toelating voldoet. Als de rechter beslist dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject benoemt de rechter een wat doet een WSNP-bewindvoerder? en een rechter-commissaris.

Met het uitspreken van het vonnis begint uw WSNP-traject te lopen.

U wordt niet toegelaten

Beslist de rechter dat u niet wordt toegelaten tot het WSNP-traject, dan kunt u tegen deze uitspraak binnen acht dagen in hoger beroep gaan.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.