Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ergens niet mee eens

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan. Tegen de beslissing in hoger beroep kunt u in cassatie gaan. Hierna worden de volgende onderwerpen behandeld:

Heeft de rechtbank uw verzoek om toelating tot de schuldsaneringsregeling afgewezen? Dan kunt u tegen die uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof. Vanaf de dag van de uitspraak van de rechtbank heeft u acht dagen de tijd om hoger beroep in te stellen.

U kunt hoger beroep instellen door een verzoekschrift in te dienen bij het gerechtshof. U heeft daarvoor een advocaat nodig. In de meeste gevallen betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat en bent u alleen een eigen bijdrage verschuldigd.

Het gerechtshof zal u uitnodigen voor een zitting. Tijdens die zitting wordt uw zaak behandeld. De zitting vindt plaats binnen twintig dagen nadat u het verzoekschrift bij het gerechtshof heeft ingediend. Het gerechtshof doet binnen acht dagen na de zitting uitspraak. Die uitspraak heet arrest.

Heeft ook het gerechtshof uw verzoek om toelating tot de schuldsaneringsregeling afgewezen? Dan kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter voor de WSNP.

Na de uitspraak van het gerechtshof heeft u acht dagen de tijd om cassatie in te stellen. Het instellen van cassatie kunt u doen door een verzoekschrift in te dienen bij de Hoge Raad. Daarvoor heeft u een cassatieadvocaat nodig die is ingeschreven bij de Hoge Raad. De Raad voor Rechtsbijstand zal de kosten van de advocaat meestal vergoeden. U moet wel een eigen bijdrage betalen.

 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.