Antwoord op vragen over het sociaal domein

De WSNP-bewindvoerder

Op het moment dat de rechter bepaalt dat u toegelaten wordt tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De bewindvoerder controleert of u zich houdt aan de verplichtingen die voor u gelden in het kader van de WSNP. Als u zich niet houdt aan uw verplichtingen, dan kan de bewindvoerder aan de rechter vragen de schuldsaneringsregeling te beëindigen.

 De bewindvoerder houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • Beheer van uw boedel
  • Hij opent uw zakelijke post (brieven, rekeningen e.d.). Voor u geldt een postblokkade.
  • Hij onderzoekt uw schulden, inkomsten en uw inboedel. Daarvoor komt hij over het algemeen op huisbezoek bij u;
  • Hij maakt een verslag over de toestand van uw boedel;
  • Hij maakt elk half jaar een openbaar verslag over de voortgang van de boedel en de boedelrekening.
  • Hij stelt slotuitdelingslijsten samen.
  • Aan het einde van de schuldsaneringsperiode, kan de bewindvoerder besluiten een verificatievergadering te houden.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.