Antwoord op vragen over het sociaal domein

Meer hulp voor jongeren in nasleep toeslagenschandaal

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 13 juli 2023
Bron: ANP

Het kabinet komt met aanvullende hulp voor jongeren van wie de ouders in het verleden slachtoffer waren van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Voor deze groep is de zogenoemde kindregeling in het leven geroepen, maar die maakt het niet in alle gevallen mogelijk de gewenste ‘nieuwe start’ te maken, erkent ook staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen).

Ook bij jongeren die in aanmerking komen voor de kindregelingen komen problematische schulden voor. “Het bestaande schuldhulpverleningsaanbod in de vorm van schuldbemiddeling of een saneringskrediet biedt niet altijd een passende oplossing”, schrijft De Vries aan de Tweede Kamer. Daarom komt er extra hulp beschikbaar.

Doel daarvan is dat jongeren, naast hulp bij de aanpak van hun schulden, toekomstperspectief krijgen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe zij een opleiding kunnen afronden. De kosten van deze aanpak schat het kabinet op zo’n 35 miljoen euro.

Lees ook