Antwoord op vragen over het sociaal domein

Nibud: Financieel adviseur kan huiseigenaren helpen bij geldzorgen

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 14 mei 2024
Bron: Nibud

Uit onderzoek van NHG (Nationale Hypotheek Garantie) blijkt dat ruim een derde van de huizenbezitters zich zorgen maakt over de financiële situatie. Ze geven aan dat ze niet of net genoeg inkomen hebben om rond te komen. Het Nibud adviseert deze huishoudens om op tijd hulp in te schakelen als er betalingsproblemen zijn.

Zo’n 6 procent van de huiseigenaren met een hypotheek komt maandelijks geld te kort. ‘Hun situatie is sinds het afsluiten van de hypotheek vermoedelijk veranderd’, zegt Marcel Warnaar, hypotheekexpert van het Nibud. ‘Uiteraard is het zo dat je je uitgaven moet aanpassen als je voor je huis maximaal hebt geleend. Maar levensgebeurtenissen zoals een scheiding, ziekte en een overlijden kunnen verstrekkende invloed hebben op je financiële situatie en kun je meestal niet voorzien.’

Zoek zo snel mogelijk hulp

Stress over geld kan leiden tot nog meer problemen dan er al zijn. Het Nibud raadt huishoudens die zich zorgen maken en maar net kunnen rondkomen dan ook aan om zo snel mogelijk hulp te zoeken. ‘Je kunt naar je gemeente, elke gemeente biedt hulp bij geldproblemen. Maar je kunt ook contact opnemen met je financieel adviseur. Die heeft zich al eerder in jouw financiële situatie verdiept en kan kijken welke mogelijkheden je geldverstrekker heeft om jou te helpen’, aldus Warnaar.

Lees ook