Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik heb een vervoersvoorziening

Hierna worden de volgende onderwerpen behandeld:

De gemeente kan voor een vervoersvoorziening een bijdrage in de kosten van u vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is € 19,- per maand per cliënt of per gehuwde cliënten samen, ongeacht het aantal verstrekte voorzieningen.

Hoe lang moet u meebetalen?

De gemeente kan gedurende de periode dat u gebruik maakt van de voorziening een bijdrage (€19,- per maand) vragen. Voor voorzieningen die in eigendom zijn overgedragen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen tot de kostprijs van de voorziening is voldaan. 

Rekenvoorbeeld voor in eigendom verstrekte voorziening

De kostprijs van de in eigendom verstrekte voorziening is € 190,-. U betaalt elke maand de eigen bijdrage van €19,-. Na 10 maanden heeft u de kostprijs van de voorziening betaald (19 X 10 = 190). Wanneer de kostprijs is voldaan hoeft u geen bijdrage meer te betalen. De voorziening is dan uw eigendom.   

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

U kunt soms recht hebben op een vergoeding van de kosten van reparatie en onderhoud van uw vervoersvoorziening. Raadpleeg het beleid van uw gemeente om te zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Valys is taxivervoer buiten uw regio. Een bestemming is buiten uw regio als het meer dan 5 openbaarvervoerszones is. Het vervoer van Valys is bedoeld voor het maken van uitstapjes en niet voor reizen naar bijvoorbeeld school, werk of het ziekenhuis. Om gebruik te kunnen maken van Valys moet u een Valys-pas hebben. Deze pas kunt u aanvragen via de website van Valys: www.valys.nl. U komt in aanmerking voor een Valys-pas als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt een bewijs van de gemeente dat u recht hebt op een vervoersvoorziening op grond van de Wmo.
  • U hebt een bewijs van de gemeente dat u recht hebt op een Wmo-rolstoel of een scootmobiel.
  • U heeft een verklaring van, of namens, de gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over de vereiste documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat
  • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente.
  • U hebt een OV-begeleiderskaart van de Nederlandse Spoorwegen.

Tarief en betaling

De Valys-pas kost u eenmalig € 6,79. Daarnaast betaalt u een bedrag per gereisde kilometer. U mag één begeleider gratis meenemen. Ook mag u drie reisgenoten meenemen, waar u hetzelfde tarief voor betaalt. Deze reisgenoten moeten wel hetzelfde traject als u afleggen. Als u uw kilometerbudget overschrijdt, gaat de prijs per kilometer omhoog.

Uw reis

Als u een reis wilt boeken, moet u doorgeven waar u heen wilt en met hoeveel personen (inclusief begeleiding). Ook moet u aangeven hoe laat u wilt vertrekken. U moet er wel rekening mee houden dat Valys een kwartier eerder of later kan komen. Bovendien kan uw reis gecombineerd worden met de reis van anderen. Het kan zijn dat u hierdoor langer over de reis doet.

Als u in aansluiting op het vervoer van Valys bijvoorbeeld een trein moet halen, moet u dit aangeven bij het boeken van uw reis. Valys kan hier dan rekening mee houden en uw reis een prioriteitskenmerk geven. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld naar een huwelijk of begrafenis moet.

Meer informatie

Zie voor meer informatie http://www.valys.nl/

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.