Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hulp bij het huishouden

U kunt recht hebben op hulp bij het huishouden als u niet meer in staat bent om uw huishoudelijke werkzaamheden uit voeren.

Hier worden de stappen beschreven om in aanmerking te komen voor hulp bij het huishouden.

Hier vindt u relevante informatie wanneer u hulp bij het huishouden heeft

Hier wordt beschreven wat onder hulp bij het huishouden valt?

Hier worden relevante begrippen uitgelegd.

Bekijk meer vragen