Antwoord op vragen over het sociaal domein

In natura

Hebt u recht op een Wmo-voorziening? Dan kan de gemeente u de voorziening aanbieden in 2 vormen. Een van die vormen is de voorziening in natura.

Voorziening in natura

Een voorziening in natura is een voorziening die bestaat uit goederen of diensten, niet uit geld. Biedt de gemeente u een voorziening in natura aan? Dan hoeft u zelf niets te regelen.
Hebt u bijvoorbeeld een rolstoel nodig? Dan krijgt u rechtstreeks een rolstoel.
En hebt u bijvoorbeeld hulp bij het huishouden nodig? Dan komt iemand de toegekende hulp bieden.

Verstrekt de gemeente u een voorziening in natura, bijvoorbeeld een douchestoel? Dan beslist ze of u de eigenaar van de voorziening wordt of dat u de voorziening in bruikleen krijgt. Het is mogelijk dat uw gemeente u bij de verstrekking van een voorziening in natura een bijdrage in de kosten vraagt.

Wat heeft de gemeente bepaald?

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Keuzevrijheid


Het persoonsgebonden budget en de voorziening in natura zijn aan elkaar gelijk. Uitgangspunt is dat u een voorziening in natura krijgt. U kan vragen om een persoonsgebonden budget.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.