Antwoord op vragen over het sociaal domein

Terugvordering

Hebt u ten onrechte een Wmo-voorziening ontvangen? Dan kan de gemeente deze van u terugvorderen. U moet dan uw persoonsgebonden budget of uw voorziening in natura weer inleveren.

De gemeente zal eerst uw voorziening of persoonsgebonden budget intrekken en daarna zullen ze het bedrag terugvorderen. De gemeente mag alleen geld terugvorderen als u opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt of als u hebt meegewerkt aan het opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

Tegen het besluit om uw voorziening terug te vorderen, kunt u bezwaar maken.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.