Antwoord op vragen over het sociaal domein

College voor de Rechten van de Mens: ‘Onvoldoende toegang rechtsbescherming bij een beperking’

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 20 december 2022
Bron: VNG

‘Mensen met een beperking moeten volledig toegang hebben tot rechtsbescherming, daar is op dit moment echter onvoldoende sprake van’, stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse monitor van het VN-verdrag Handicap. Het College pleit voor concrete maatregelen in een nationaal actieplan.

Gelijkheid en toegankelijkheid bij rechtsbescherming

Als toezichthouder publiceert het College ieder jaar een monitor over de stand van zaken rondom het VN-verdrag Handicap. Dit jaar staat het thema ‘Toegang tot de rechter centraal’, dit betreft de gelijkheid en toegankelijkheid bij rechtsbescherming: niet alleen bij de rechter, maar bijvoorbeeld ook bij arrestatie, verhoor, bezwaar bij gemeenten en UWV, of klachten over verplichte of onvrijwillige zorg.

Nationaal actieplan met concrete maatregelen

Volgens het College moet de overheid komen met een nationaal actieplan om de rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen. Het actieplan moet concrete maatregelen bevatten met speciale aandacht voor autonomie, participatie en toegankelijkheid (in fysieke zin en toegankelijkheid van informatie).

Lees ook