Antwoord op vragen over het sociaal domein

Brede samenwerking gemeenten, bedrijven, organisaties en kabinet: zoveel mogelijk mensen moeten kunnen fietsen in Nederland

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 24 oktober 2023
Bron: Rijksoverheid

Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets; en de vaardigheden moeten hebben om veilig te kunnen fietsen. Daar zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet zich voor in. Maandag, op de Dag van de Stad, maken zij in Arnhem de samenwerking officieel door de City Deal Fietsen voor Iedereen te ondertekenen.

Het gaat om mensen, onder wie kinderen, die het fietsen om uiteenlopende reden niet zelf kunnen organiseren. Bijvoorbeeld omdat ze nooit hebben geleerd om te fietsen of het niet kunnen betalen. Bij deze City Deal zijn 14 gemeenten, 6 maatschappelijke partners, 3 ministeries en 2 bedrijven betrokken. Zij investeren tijd én geld in deze samenwerking. Voor de komende 4 jaar is in totaal bijna € 3 miljoen beschikbaar voor projecten in wijken, steden en landelijk gebied voor het stimuleren van het hebben en kunnen fietsen.

Dicht bij de mensen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een van de initiatiefnemers van deze City Deal. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad.

Lees ook