Antwoord op vragen over het sociaal domein

Invoering woonplaatsbeginsel BW in 2025 niet meer mogelijk

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 april 2024
Bron: VNG

Het gaat niet meer lukken om de Wet woonplaatsbeginsel per 1-1-2025 te laten ingaan. Dat moesten de VNG en staatssecretaris Van Ooijen afgelopen week concluderen in het bestuurlijke overleg Wmo. Een vervelend bericht voor gemeenten, die al lang wachten op de invoering van deze wet.

Wetsvoorstel nog steeds controversieel verklaard

Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW) betekent dat elke gemeente verantwoordelijk wordt voor Beschermd Wonen voor haar eigen inwoners, ook wanneer die naar een andere gemeente verhuizen omdat daar de beste plek voor herstel is. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin dit jaar bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.

Een vervelende boodschap voor gemeenten, die inmiddels al jaren wachten op deze wet. Daarmee kan nog steeds een belangrijk ‘puzzelstukje’ niet gelegd worden in de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

Lees ook